• Bel nu:
  • +31 6 55376219

Maandag - Vrijdag ( 17:30 - 21:00 )

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement:

  • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
  • Voor aanvang van de eerste behandeling wordt altijd een intakegesprek gehouden met betrekking tot uw gezondheid en uw medische verleden.
  • Bij twijfel over een bestaande klacht kunnen wij de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Na de toestemming van de behandelend arts kunnen we verder behandelen.
  • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of een specialist dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
  • Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of iets dergelijks, dient u voor aanvang van de massage aan de masseur mee te delen.
  • Touch-Pro is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. (bijv. vlekken van de massage olie op kleding)
  • Touch-Pro is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
  • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld of stil gezet te zijn in de behandelruimte.
  • Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Bij niet of te laat geannuleerde afspraken bent u het volledige bedrag van de behandeling verschuldigd.

Contact

Massage Praktijk Touch-Pro
Leon Kolenburg
Baron van Hövellstraat 72
6221 VG  MAASTRICHT
Tel: +31 6 55376219